Perkolat: i miljøsammenhæng regnvand, der er sevet gennem en losseplads. Under passagen opløses stoffer fra affaldet, så perkolatet bliver forurenet. Perkolat fra lossepladser med husholdningsaffald indeholder høje koncentrationer af biologisk nedbrydeligt organisk stof og ammonium.

2015

  • 28/5: Henvendelse til GK.
  • 28/5: Kommunens vejfolk oplyser, at de er bekendt med at afvandingen af cykelstien ikke fungerer fuldt tilstrækkeligt, og at der i næste uge vil blive taget stilling til evt. forlængelse af dræn.
  • 9/10: Rykket kommunen.
  • 20/10: Svar fra kommunen. Hvor vand løb over stien, blev der straks efter lavet dræn med singels over, så vandet kan trænge ned til drænet. Efter hånden er der lagt dræn med singels over på langt den største del strækningen udfor den tidligere losseplads. Dette dræn er selvfølgelig tilsluttet til brønde, der igen har afløb til renseanlægget. Vi håber at drænet ikke stopper så hurtig til, som det dræn amtets havde i sin tid. Vi holder dog løbende øje med om det fungere. Kommunen har vurderet om stien skal nedlægges udfor lossepladsen og flytte den op på vejen, der løber langs med boldbanerne og ud til bueskydningen. Ved at gøre dette kan der lægges flere dræn ind mod lossepladsen, inden der fyldes op med jord.