Therese Nissen holdt oplæg om vilde bier.

Først holdt Therese Nissen fra Danmarks Naturfredningsforening spændende oplæg om vilde bier, herunder

- om biernes vigtighed
- hvorfor er bestanden af vilde bier gået tilbage?
- fortrænger de tamme bier de vilde?
- konkurrerer de vilde bier og honningbierne om den samme føde?
- hvordan kan de vilde bier hjælpes?

Derefter holdt vi årsmøde ifølge vedtægten.
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt.

Se beretningen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Åse Irminger

Første næstformand: Erica Christiansen

Anden næstformand: Michael Zub