Nyhed

Nyt naturområde ved Bøtø

Den Danske Naturfond har opkøbt naturareal på Falster

Den danske Naturfond har i samarbejde med Guldborgsund Kommune købt et areal på 153 ha af Bøtø plantage. Området grænser op til Østersøen og til en tidligere naturgenoprettet lavvandet sø på 200 ha, så der nu skabes et sammenhængende stykke natur på 350 ha.

Formålet med købet er at gennemføre naturgenopretning og skabe et naturområde med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov, urørt skov og naturlig hydrologi.

Projektet vil også skabe nye levesteder for en række sjældne arter.

Danmarks Naturfredningsforening siger tusind tak til Den Danske Naturfond og til Guldborgsund Kommune for indsatsen og for det nye naturområde.

Vi glæder os meget til at se området tage form og er overbeviste om, at det vil blive et stort aktiv for vores egn.