Nyhed

Den vilde flora i vejkanterne

DN Guldborgsund har sat fokus på floraen i vejkanterne og ønsker i samarbejde Guldborgsund kommune at værne om floraen.
Blåhat
Fotograf: Maria Rosa De Matteo

Tidligere groede ca halvdelen af alle plantearter i Danmark i grøftekanterne, sådan er det ikke mere, nu er lange strækninger præget af ensformig vegetation f.eks græsser og tidsler, som gror godt på grund af store mængder næringsstoffer fra de tilstødende marker.

I en tid, hvor vi taler om vild natur og biodiversitet og gerne vil gøre noget for naturen, virker det meget relevant at genfinde den gamle mangfoldige flora i vejkanterne. Den er tilpasset vores klima og er levested og spredningskorridor for en lang række af planter og dyr samt et rekreativt element for de mange mennesker, der hver dag færdes langs vejene.

I forsommeren 2022 efterlyste vi i et nyhedsbrev kendskab til forekomst af indikatorarterne Stor knopurt, Almindelig knopurt, Agermåne, Prikbladet perikon, Merian, Liden klokke, Blåhat og Kællingetand. Og vi har heldigvis fået flere henvendelser. Tak for det.

DN har sammen med en repræsentant fra Guldborgsund kommune været på besigtigelse på nogle af de indmeldte steder. Vi blev enige om at foreslå en ny form for pleje af områderne, således at planterne kan trives og vedblive at være der. I den forbindelse er det desværre gammel overtro, at vejkanter er arnested for markens ukrudtsplanter, det er meget få planter der skaber problemer her.

Lige nu ligger sagen i kommunen og vi afventer, hvad der sker.

Det vi kan ønske os, er en øget bevidsthed om, at vejkanterne ikke udelukkende skal plejes af hensyn til trafiksikkerheden. Det skal den selvfølgelig, men det er muligt at tilrettelægge driften på mange vejstrækninger, så de primære funktioner opretholdes samtidig med, at der tages hensyn til flora og fauna.

Ligesom andre kommuner (f.eks. Vordingborg og Svendborg) ville Guldborgsund kunne markere de aktuelle strækninger med skilte med teksten ”Artsrig vejkant” og derved signalere vild kommune.