Nyhed

Afgørelse Grønsund Havbrug

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 3. august 2020 truffet afgørelse vedrørende vores klage over Grønsund Havbrug.

Afgørelsen har tre dele:

  1. Havbruget får tilladelse til at beholde to fodersiloer og en kontorpavillon indenfor strandbeskyttelseslinjen

  2. For den tredje fodersilo og en masse andre ting, der er stillet op i området, ophæves afgørelsen og hjemvises til fornyet behandling

  3. For så vidt angår dispensation til vinteropbevaring af havbrugsringe indenfor strandbeskyttelseslinjen ændres afgørelsen til et afslag

Læs hele afgørelsen her.