2015

  • 21/10: Skrevet til kommunen om nødvendighed af konsekvensvurdering inden planen vedtages.

2016

  • 24/2: Møde med Teknik- og miljøudvalget. Sagen sendes retur til administrationen, idet der ønskes en vurdering af, hvor mange ejendomme der ligger inden for 1.000 m i de 6 udpegede områder.
  • 12/5: Vindmølleplan vedtaget af kommunen
  • 8/7: Retlig klage.
  • 29/7: Kommunens bemærkninger til klagen.
  • 11/8: DNs replik til klagen.
  • 31/8: Kommunens duplik.