Nyhed

DN har fået medhold i klage over lokalplan og kommuneplantillæg om vindmøller ved Vennerslund

Den 25. oktober 2021 traf Planklagenævnet – på ny – afgørelse i sagen om vindmøller ved Vennerslund.

Planklagenævnet ophævede Guldborgsund Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2019-2013 og lokalplan 197 Vennerslund energipark med tilhørende miljørapport.

Det var havørnene og rørhøgene, der gjorde udslaget. Nævnet fandt, at kommunen ikke havde haft tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at disse bestande ikke ville blive skadet. Den miljørapport, der ligger til grund for vedtagelse af planerne, opfylder ikke lovens minimumskrav til en miljørapport. Derfor lider miljøvurderingen af en retlig mangel og er ugyldig.

Som følge deraf er planerne derfor også ugyldige.

Afgørelsen fylder 66 sider og indeholder meget nyttig viden med hensyn til Natura 2000 og Bilag IV-arter.

Læs selv afgørelsen her.