Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. I den forbindelse finder vi det i Danmarks Naturfredningsforening det interessant, at få indsigt i partiernes naturpolitik, samt kandidaternes holdninger/ideer til den fremtidige naturudvikling i Guldborgsund Kommune.
DN Guldborgsund har derfor sendt et brev ud med tre spørgsmål til hver af de fire første kandidater for hvert opstillet parti i Guldborgsund Kommune. Nedenfor er der mulighed for at læse DN's brev til kandidaterne og i menuen til venstre vises hvilke partier og kandidater der har svaret.

Det er ikke alle kandidater der har svaret endnu og derfor vil siderne løbende blive opdateret.


Til kandidater til kommunalvalget 2017 til Guldborgsunds kommunalbestyrelse:

 

Kære

Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund følger med stor interesse valget til byrådet i vores kommune. Det gør vi bl.a. fordi kommunerne forvalter en meget stor del af vores fysiske omgivelser og vores miljø.

DN arbejder på landsplan for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Mål som DN Guldborgsund ligeledes arbejder for, og som vi mener på mange måder også kan bruges innovativt til handling i forhold til de udfordringer inden for områderne bosætning, erhverv og turisme, som vi står over for i fremtidens Guldborgsund.

Vi anser således naturpolitikken for at være en vigtig forudsætning for, at Guldborgsund Kommune fortsat kan være et attraktivt sted at bo eller besøge. Derfor vil vi gerne på vores hjemmeside kunne fortælle vores ca. 1.200 medlemmer i Guldborgsund kommune, hvilken naturpolitik du og dit parti i jeres valgprogram for Guldborgsund kommune går til valg på. Derved får vores medlemmer mulighed for at sammenligne og træffe deres valg. Derfor vil vi gerne have jeres naturpolitik tilsendt på mail. Vi vil så vidt muligt også bruge medierne til at formidle jeres svar.

Udover at få tilsendt dit partis naturpolitik vil vi også bede dig om at svare på følgende spørgsmål:

  1. Hvordan forholder du og dit parti jer til forslaget om, at punktet ”Natur og bæredygtighed” sættes på som et selvstændigt afsnit i kommunestrategien?

  1. Hvordan forholder du og dit parti jer til, at Guldborgsunds naturkapital (i den nye analyse ”BiodiversitetNu”) med 18 points ligger klart under landsgennemsnittet på 24 points. Og at det synes at skyldes kombinationen af en relativ stor realandel af marker med et relativt lavt naturindhold. 

  1. Hvad kan du fortælle om dine egne tanker og forslag vedr. naturpolitik i Guldborgsund Kommune

På forhånd tak.