Louise Lindhagen

Hvordan forholder du og dit parti jer til forslaget om "Natur og bæredygtighed" som et selvstændigt punkt i kommunestrategien?

Jeg er ikke som sådan imod, at natur og bæredygtighed blivet et selvstændigt punkt, men jeg er dog af den overbevisning, at det vil have en større effekt, hvis der indarbejdes et natur- og bæredygtighedsafsnit i de andre dele af kommunestrategien. Eksempelvis i en erhvervsstrategi, hvor vi satser mere på naturvenlig produktion og bæredygtige energikilder. Et andet eksempel kunne være at stille krav natur- og bæredygtighedskrav til kommunale byggeprojekter.

Hvordan forholder du og dit parti jer til, at Guldborgsunds naturkapital (i den nye analyse ”BiodiversitetNu”) med 18 points ligger klart under landsgennemsnittet på 24 points. Og at det synes at skyldes kombinationen af en relativ stor realandel af marker med et relativt lavt naturindhold. 

Guldborgsund er en landkommune, hvor landbruget er en stor indtægtskilde. Det er derfor vigtigt at finde en balance mellem natur og produktion, og det synes jeg, at vi har i Guldborgsund Kommune.

Hvad kan du fortælle om dine egne tanker og forslag vedr. naturpolitik i Guldborgsund Kommune

Se valgprogram.

 


Jens-Asger Lund Nielsen

Hvordan forholder du og dit parti jer til forslaget om "Natur og bæredygtighed" som et selvstændigt punkt i kommunestrategien?

At "natur og bæredygtighed" skulle være et selvstændigt afsnit i kommuneplanen, kan jeg ikke se noget umiddelbart problem i. Da vi arbejder for den grønne omstilling og ønsket om at bringe vores kommune op i toppen.

Hvordan forholder du og dit parti jer til, at Guldborgsunds naturkapital (i den nye analyse ”BiodiversitetNu”) med 18 points ligger klart under landsgennemsnittet på 24 points. Og at det synes at skyldes kombinationen af en relativ stor realandel af marker med et relativt lavt naturindhold. 

Vi er selvfølgelig udfordret på vores placering som en typisk land kommune med et stort areal som er landbrugsjord. Men vi mener også at der er arbejdspladser i at tænke miljø ind vores politik. At vi ligger og roder med en score på 18 er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og kan forbedres. der er allerede påbegyndt noget naturopretning og mere kan sættes igang.

Hvad kan du fortælle om dine egne tanker og forslag vedr. naturpolitik i Guldborgsund Kommune

Mine egne tanker om naturpolitikken i guldborgsund er at vi skal passe godt på naturen, da turisme er en vigtig indtægtskilde. så hvis ikke der er noget natur turisterne kan cykle ud og se på, så kommer der ingen turister. Vi skal også passe på at vores landbrug ikke bliver så store og natur belastende at det går ud over miljøet.