Ole K. Larsen

Hvordan forholder du og dit parti jer til forslaget om, at punktet ”Natur og bæredygtighed” sættes på som et selvstændigt afsnit i kommunestrategien?

Det er vigtigt for os i Venstre, at vi passer på vores smukke natur i kommunen - ikke mindst vores kyster. Turister, der besøger vores kommune, kommer primært pga. vores natur og i særlig grad cykel- og lystfiskerturisme. Derfor arbejder vi også aktivt i Venstre for at forhindre prøveboringer i vores kommune - boringer vil være i modstrid med vores strategi om at passe på naturen til glæde for både fastboende og turister.

Hvordan forholder du og dit parti jer til, at Guldborgsunds naturkapital (i den nye analyse ”BiodiversitetNu”) med 18 points ligger klart under landsgennemsnittet på 24 points. Og at det synes at skyldes kombinationen af en relativ stor realandel af marker med et relativt lavt naturindhold. 

Vi er en landbrugskommune, og det skal vi også være i fremtiden. En stor del af vores private arbejdspladser er afhængige af et velfungerende landbrug. Naturligvis er biodiversitet vigtig, men f.eks. i forhold til bestanden af større pattedyr i naturen virker bestanden sund. For mange mennesker er det et sikkert tegn på en natur i balance, når man ser en flok rådyr i skumringen - og det gør vi heldigvis oftere og oftere.

Hvad kan du fortælle om dine egne tanker og forslag vedr. naturpolitik i Guldborgsund Kommune

Vi har ikke længere vild natur, og får det heller ikke. I stedet har vi kulturlandskaber, og for mig er det smukt med en stubmark med rådyr i forgrunden og vindmøller i baggrunden. Jeg nyder også at tage på kysten og fange en havørred til aftensmaden. Jeg har samme forhold til naturen som de fleste andre. Et sted man tager hen for at slappe af og nyde lydene og duftene - og det skal vi naturligvis passe på og udvikle! Men det skal ske i et fornuftigt samspil med erhvervslivet, landbruget og turismen. Udviklingen af vores turisttilbud f.eks. på Marielyst er medvirkende til at skabe indtægter lokalt, som kan finansiere f.eks. mere sammenhængende skov, som vi senest har investeret i.


Claus Bakke

Jeg er medlem af naturfredningsforeningen og mine værdier flugter med DN’s.

Derfor kæmper jeg for, at vi får flere sammenhængende naturområder, at Guldborgsund(vandet) bliver rent vand, så vi kan bruge vandet mere også bynært, samt at biodiversiteten løftes. Jeg forestiller mig også at investere i Danmarks økologiske jordbrugsfond. Desuden ønsker jeg mere skov som en metode til at sikre rent grundvand.