Lene Hatt

Hvordan forholder du og dit parti jer til forslaget om, at punktet ”Natur og bæredygtighed” sættes på som et selvstændigt afsnit i kommunestrategien?

Det er meget afgørende at vi får både naturpolitik, men også bæredygtighed ind i kommuneplanstrategien. I 17.4- udvalget, som jeg er formand for arbejder vi med bæredygtighed i Guldborgsund Kommune. Jeg mener, bæredygtighed skal være den overordnede paraply og dermed ”gennemsyre” kommuneplanstrategien

Hvordan forholder du og dit parti jer til, at Guldborgsunds naturkapital (i den nye analyse ”BiodiversitetNu”) med 18 points ligger klart under landsgennemsnittet på 24 points. Og at det synes at skyldes kombinationen af en relativ stor arealandel af marker med et relativt lavt naturindhold.

Guldborgsund er jo præget af Herregårdslandskabet og dermed den intensive landbrugsdrift. Det er derfor vigtigt, at vi også kommunalt arbejder for omlægning til et økologisk landbrug. Det kan kommunen gøre gennem indkøbspolitikken (også i Fælleskøkkenet) og gennem arbejdet med lokale fødevarer, som skal være kvalitetsvarer og økologiske. Det er lykkedes at få et kæmpe genopretningsprojekt i Horreby lyng og i Bøtøskoven, men der skal arbejdes videre på andre naturgenopretningsprojekter.

Hvad kan du fortælle om dine egne tanker og forslag vedr. naturpolitik i Guldborgsund Kommune. 

Bæredygtig og økologi er for mig de vigtigste pejlemærker. Derfor skal det indgå væsentligt i kommunens projekt om bioøkonomi. Det skal også være bærende for de beslutninger, der bliver taget i udvalg og byråd ved, at en bæredygtighedsvurdering indgår i sagsfremstillingen, så vi kan se effekten på miljøet. Derudover skal vi understøtte alle de frivillige, der arbejder med naturprojekter, så vi får en natur, der beskyttes og benyttes.