Mandags-gåture

Foreningen "Lykke få - ud at gå" arrangerer hver mandag kl. 10 til ca. 12.30 en gåtur et sted i Guldborgsund eller Lolland kommuner. Turene er på mellem 6 og 9 km. Deltagelse er gratis og man behøver ikke tilmelde sig. I løbet af året går man ad knap 40 forskellige ruter.

Arrangementerne er støttet af DN.

Se aktivitetens egen hjemmeside her med det aktuelle program.

Nysted lokalgruppe

Den tidligere lokalkomite i Nysted, valgte efter kommunesammenlægningen at fortsætte som en uformel lokalgruppe. Gruppen består p.t. af 5 medlemmer, der mødes hver anden måned i ca. 1½ time og drøfter forhold, der fortrinsvis vedrører Sydøstlolland.

Hvis man har lyst til at deltage, kan man henvende sig til Erik Damskier:

Lignende grupper kan oprettes andre steder i kommunen, og vi vil gerne hjælpe med at sætte gruppe i gang.