Naturpark Guldborgsund

For at afhjælpe den situation udgav DN i 2004 "Fremtidens natur i Danmark" med konkrete forslag til handling. Bogen var bl.a. inspireret af Wilhjelmudvalgets rapporter fra 2001.

Desværre er der ikke kommet meget ud af initiativet, de besluttende politikere og myndigheder har knap nok reageret,

I forbindelse med kommunesammenlægningerne i 2007 udsendte DN Guldborgsund en kort version af tankerne med en vision om en "Naturpark Guldborgsund", der med få og enkle midler kunne skabe bedre sammenhæng i vores lokale natur til glæde for alle parter.

Nyttige adresser på andre aktører

DN er ikke alene, heldigvis. En række andre institutioner og foreninger udfører også et større eller mindre arbejde på naturens vegne.

Her er nogle få henvisninger, men hvis man synes, der mangler nogen, kan man henvende sig til redaktionen.