Kommuneplan 2023 - 2035

Guldborgsund Kommune har udsendt et kommuneplanforslag i høring. Læs vores høringssvar her.


Lokalplanforslag 197 Vennerslund Energipark.

DN Guldborgsund har indsendt høringssvar til lokalplanforslag 197 Vennerslund Energipark.

Læs høringssvaret her.

 

Forslag til lokalplan 192, Solcelleanlæg ved Væggerløse

Forslag til lokalplan 192, Solcelleanlæg ved Væggerløse er sendt i offentlig høring fra d. 12. december 2019 til d. 27. januar 2020.

Læs følgebrev

Link til lokalplanforslaget på Plandata.dk: https://dokument.plandata.dk/20_9701330_1576055946675.pdf

Læs vores høringssvar her.

 

Grundvandsrådet 2017

Der er nedsat et grundvandsråd i Guldborgsund Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven. Grundvandsrådets opgave er at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af indsatsplaner.

DN indgår i Grundvandsrådet i Guldborgsund Kommune, hvor vi arbejder for at sikre bevaringen af vores gode og rene grundvand.

Læs her om DN Guldborgsunds overvejelser i den anledning

 

Klimaplan 2016-2028

Nedenstående er citeret fra kommunens henvendelse til DN Guldborgsund:

"Byrådet vedtog tilbage i december 2009 en klimaplan for kommunen, men i december 2016 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø at udsende et forslag til en ny digital klimaplan i offentlig høring frem til 1. marts 2017.

Guldborgsund Kommune tager med Klimaplanen fortsat et medansvar for at reducere de globale udledninger af drivhusgasser. Vi synes det er vigtigt, at alle bidrager til denne proces, hvorfor udledningen fremover overvåges årligt og tilknytningen til borgmesterpagten udvides.

Klimaplanen består i det nye forslag stadig af tre dele:
• Visioner & mål for CO2-udledning på kort og lang sigt, dvs. en reduktion på 20 % og 30 % i forhold til 2008, i henholdsvis 2020 og 2030
• En statusdel, inklusiv et CO2-regnskab og en beskrivelse af ESCO-projektet i kommunens egne bygninger m.m.,
• Beskrivelse af kommende indsatser på kort og lang sigt, inklusiv Guldborgsund Handler og den bioøkonomiske satsning

Forslaget til ny klimaplan for 2016-28 kan ses på Guldborgsund Kommunens hjemmeside og høringssvar kan indtastes via høringsmodulet til den digitale plan frem til 1. marts 2017."

Naturpolitik 2016

I 2008 udsendte man den da vedtagne naturpolitik i et separat hæfte. Den indeholdt en række konkrete løfter, bl.a. at der hvert år skulle forfattes en statusrapport, der vejede resultaterne op mod løfterne. Nu er man i gang med at udfærdige en revideret udgave af Guldborgsund Kommunes naturpolitik.

Forslaget har været i høring. og DN, Grønt Råd og mindst én privatperson har indsendt indlæg i processen.

Foreløbig tegnet det til, at den nye plan bliver uden konkrete løfter om mål og målinger.

Kommuneplanstrategi 2016

Kommuneplanen skal revideres med jævne mellemrum. Denne proces starter med at kommunen anlægger en "Kommuneplanstrategi"