Hannenov Skov m.m.

Skovene Hannenov og Opstrup samt Borremosen ejes af staten, derfor har publikum andre muligheder der end i de private skove. 

Egnen har været udyrket fordi det er/var et lavtliggende vådt moseområde, som Tingsted Å løber gennem. Først i 1800-tallet blev der foretaget visse dræningsarbejder, og i dag findes der skov, eng og mose i en jævn blanding.

I den østlige ende er der rester af et meget stort voldsystem, der muligvis stammer fra jernalderen og en borgbanke, hvorpå der i middelalderen stod en lille borg.

Borremosen

Markerings-sten ved den vestlige ende af volden.