Tårs Vig

Tårs Vig, Sakskøbing Fjord og farvandet sydøst for Askø er et stort lavvandet brakvandsområde med mange sten og grunde. Vanddybden er de fleste steder mindre end 2 meter, og ved Kalløgrå findes tørlagte vadeflader ved lavvande.