Gedser Odde

"Gedser Odde blev dannet under et genfremstød af Bælthav-iskappen, som pressede moræneler-lagene sammen og skubbede dem op foran iskappen som en vold - en israndslinje. Selve iskappen lå i det nuværende Bøtø Nor og Østersøen. I israndslinjen ses flere mindre kløfter ud til Guldborgsund, f.eks. ved Marrebæk, og de steder har smeltevandet løbet ud og aflejret en hedeslette ude i Guldborgsund" (citat fra "Geologiske interesser...")

 september 2014