2012

  • 12/11: Henvendelse til kommunen.

2013

  • 4/3: Møde med kommunen. Plejeplaner er under udarbejdelse. Forventes at være færdige lige efter påske.
  • 20/6: Rykket ved mail.
  • ??: Plejeplan fremsendt.

2014

  • 20/2: Orientering fra kommunen: Der gennemføres pt. tiltag iht. plejeplanen, herunder rydning af dele af arealet, som DSB ejer. Da Scandlines af forskellige årsager ikke gennemførte pleje/rydning i 2013 er der nu i februar 2014 igangsat rydning i område 1 og 2. Scandlines oplyser at arbejdet forventes udført fra den 10/2 2014 til den 21/2 2014 – samt at der efterfølgende vil ske en dækning af større jordhuller samt retablering af stierne i området.
  • 2/4: Besigtigelse sammen med kommunen. Alt er OK og efter plejeplanen. Sagen forbliver på listen, idet DN vil følge udviklingen på Kroghage.

2015

  • 6/11: Drøftet på koordinationsmøde. Der arbejdes stadig med forskellige former for bekæmpelse af rynket rose.

 

Se et aktivt kort over området