Fuglereservatet Majbølle Nor

blev indviet i 1991 på et område, der i 1923 var blevet inddæmmet og tørlagt. I årene 1985-1988 blev der imidlertid bygget på motorvejstunnellen under Guldborgsund og området blev anvendt til deponi for oppumpet bundmateriale fra sundet. Efter arbejdet blev området overdraget til Storstrøms amt, der indrettede et fuglereservat på området.

Forår og efterår kan man se mange trækfugle på vej mod nord i området. Om sommeren ruger viber, strandskader, rødben, klyder, præstekraver, knopsvaner, grågæs, gravænder, gråænder, skeænder, blishøner, rørhøner og lille lappedykker. Om vinteren ses bl.a. sædgæs, canandagæs, sangsvaner, troldænder og taffelænder.

Udkigstårn ved fuglereservatet

Efter en tør sommer