Den fortæller historien om vores forsøg på at tæmme landet og omskabe det til produktionsformål. Forfatteren hævder, at landskabet i den periode ændres mere end gennem samfulde 10.000 år, der gik forud.

Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det betale sig?

 

"Historien fortælles gennem tre forløb: statens engagement, Hedeselskabets indsats og naturvennernes opposition. Disse tre hovedlinjer krydser ud og ind imellem hinanden fra de første spadestik i 1760 i Lille Vildmose til dagens populære naturgenopretningsprojekter.

Samtidig er bogen også de tre hovedaktørers egen historie – Statens nyttesyn, Hedeselskabets nedtur og Danmarks Naturfredningsforenings dramatiske kamp for naturen. Undervejs møder vi brutale liberalister, nazister, lykkeriddere og alvorlige nyttemænd med deres ”sag”. Dobbeltspil, magtmisbrug, inhabilitet og illegitim sagsbehandling hørte til dagens orden i de dag."

De 2 bind kan købes, og man kan læse de enkelte afsnit på nettet. Nedenfor har vi samlet henvisninger til beretningerne om stederne i Guldborgsund Kommune.