Skejten er en halvø på østsiden af Lolland, der rager ud i Guldborgssund. Selve kysten er fliget med mange næs og halvøer. Ud for Skejten halvøen ligger øen Lilleø, hvortil der ikke er umiddelbar adgang. Skejten oversvømmes delvis i perioder med høj vandstand. To usædvanlige landskabselementer præger Skejten, nemlig de store gamle egetræer, som danner en åben lund, og de mange store sten der ligger strøet i landskabet, både på land og i vandet.

Se eller hent en brochure fra Dansk Skovforening.

Se eller hent en brochure fra Nysted og omegnes Fællesråd (NOF)

Mere information: Klik på det aktive område på kortet