Danmark og Guldborgsund er indviklet i et net af regler og instanser, der somme tider agerer til fordel for naturen og til andre tider til gavn for private affærer.

Undertiden samarbejder regler og myndigheder, men lige så tit modarbejder de hinanden, og det er bestemt ikke altid, at diverse afgørelser er logiske og i trit med reglernes intentioner.

Men DN har en mening og et formål, at passe på naturens mangfoldighed og sikre en rimelig adgang for alle til alle egne af vores land. Det kæmper vi for ved at komme med forslag, stille spørgsmål til myndigheders og privatpersoners handlinger og ultimativt at klage via de relevante kanaler.

Modsat hvad mange mennesker tror, kan DN ikke bestemme noget som helst i forhold til forbud og tilladelser. DN har ret til at blive hørt i mange forbindelser og ret til at klage over mange afgørelser, men vi opnår erfaringsmæssigt mest ved at stille forslag og argumentere.