Senere er arten fundet i mange østlollandske skove, samt Hannenov Skov og Horreby Lyng på Falster. Ellers er den kun fundet én gang uden for Lolland-Falster; et eksemplar på Ulvshale (Møn) i 1957. Sortplettet Bredpande begyndte langsomt at forsvinde fra sine mange lolland-falsterske lokaliteter i løbet af sidste halvdel af 1900-tallet.

Så sent som i 2010 fandtes den endnu i både Hydeskov og Hamborg Skov på Lolland, men var på daværende tidspunkt blevet uhyre fåtallig på de to lokaliteter, og er trods utallige eftersøgninger ikke set siden.