Maribosøerne er et resultat af isens påvirkning efter den sidste istid. Da de store ismasser trak sig tilbage for mere end 10.000 år siden, efterlod de store klumper af såkaldt dødis. Disse klumper var overlejret af jord og smeltede derfor kun langsomt. Omkring dem aflejredes jord, grus og sten, som blev ført med smeltevandet fra den store altdækkende ismasse. Efterhånden som dødisklumperne smeltede, opstod der huller, hvor de havde ligget, og det er i disse huller, vi i dag finder Maribosøerne.

Hele Hejrede Sø og dele af Søndersø og Røgbølle Sø ligger i Guldborgsund Kommune.

Mere information: Klik på det aktive område på kortet