Ordet "sager" dækker f.eks. over

  • forbedringer i naturen, som DN foreslår i samarbejde med kommunen, andre foreninger eller private lodsejere
  • udtalelser og anbefalinger om forskellige forhold eller planer, som myndighederne forelægger for DN
  • henvendelser fra DN til myndighederne om forhold, der kan anses for ulovlige eller uhensigtsmæssige
  • klager til forskellige instanser over afgørelser, som kommunen eller andre myndigheder har truffet, og som DN anser for at være i strid med love eller andre bestemmelser.