Skoven er gennemskåret af Løgnor med flere afgreninger, et system af moser og strandenge. I dette område findes ifølge www.Fredninger.dk 13 enkeltstående og 2 større felter med fredede egetræer, men der ses ingen henvisninger til en fredningsdeklaration og ingen nærmere beskrivelse af området.

På den sydøstlige side af Løgnor findes et kuperet terræn, der er ret udsædvanligt for denne egn.

Mere information: Klik på de aktive områder på kortet