Resultatet i dag er, at de nationale cykelruter nr. 7, 8 og 9 går gennem Guldborgsund, og der findes nogle få regionale cykelruter.

Rideruter skal man lede længe efter. Til gengæld er der ved hjælp af lokale ildsjæle og sporadiske bevillinger fra fonde og kommuner etableret en del lokale cykelruter og nogle få nye cykelstier og vandreruter af vekslende kvalitet og med usystematisk skiltning.

Ruter og stier i Guldborgsund

Her kan man læse om ruter og stier sorteret efter de 6 gamle kommuner.

 

Cykelruter beskrevet af Cyklistforbundet