Den tidligere lokalkomite i Nysted, valgte at fortsætte som en uformel lokalgruppe. Gruppen består p.t. af 5 medlemmer, der mødes hver anden måned i ca. 1½ time og drøfter forhold, der fortrinsvis  vedrører Sydøstlolland.

Er du interesseret i at deltage, kan du henvende dig til Erik Damskier, Erik.Damskier@nypost.dk, der står som kontaktperson.

Nærmere om gruppens arbejde

  • Vi har udarbejdet et kort over stier i den tidligere Nysted Kommune med tilhørende kommentarer. Kort og beskrivelser kan ses her.
  • Vi har besøgt de fredede områder på Nystedegnen og søgt at opklare deres aktuelle tilstand og muligheder.
  • Vi holder øje med ændringer i naturen og eventuelle overtrædelser af naturlovgivningen og andre relevante regler.
  • Vi forsøger at skabe opmærksomhed om DN i Nysted og omegn.
  • I alle årene har vi stillet et hold til DNs affaldskampagne i april.
  • Vi har i sommeren 2014 iagttaget plantevæksten langs Klostermosestien i Nysteds nordlige udkant, og noteret hvilke arter der findes der. Resultatet kan ses her
  • Vi har udarbejdet en "Naturguide" til Nysted og omegn, som kan ses her.
  • Vi vil gerne stille vores erfaringer til rådighed for folk i andre dele af Guldborgsund Kommune. Skriv til Erik.Damskier@nypost.dk