Selv om fredningen blev fornyet og udvidet i 1982, har det ikke kunnet sikre, at fredningens hensigt er opfyldt. Mosen er en stærkt tilgroet næringsfattig højmose, som ligger i et ellers næringsrigt morænelandskab – men mosen har desværre også modtaget næringsrig drænvand.

Mere information: Klik på det aktive område på kortet