Stengærderne ved Fuglsang og i Flintinge Byskov blev fredet i 1952 med henblik på at bevare gærderne i deres daværende tilstand. Samtidig blev det bestemt, at gærderne ikke måtte ødelægges eller tildækkes, og at der ikke måtte bygges eller anbringes skæmmende ting indenfor en afstand af 15 m fra digerne. Det var den daværende ejer af Fuglsang, der ønskede fredningen iværksat.

Mere information: Klik på det aktive område på kortet