Men det var netop hvad lokalplanforslag 167 ved Ravnse (Nr. Alslev) skulle gøre muligt. DN klagede derfor af den grund, og fordi planen efter DNs opfattelse var ændret i forhold til det grundlag kommunen havde fået accepteret.

Natur- og Miljøklagenævnet dømte dog, at Guldborgsund Kommunes Lokalplan nr. 167 og Kommuneplantillæg nr. 23 var lovligt vedtaget af byrådet den 20. juni 2013. Planvedtagelsen står derfor ved magt.

"Dog gives der medhold for så vidt angår spørgsmålet om lokalplanens bonusvirkning". [hvad det så end betyder. red.]