Billedet stammer fra Wikipedia.

Brandmus (Apodemus agrarius) er normalt noget større end skov- og markmus. De er let kendelige på den skarpt afsatte, sorte rygstribe på den i øvrigt varmt rødbrune rygside. Brandmus opholder sig overvejende på og i jorden. Graver selv underjordiske gangsystemer.

Føden består af diverse vegetabilske emner, f.eks. ærter og bønner, men også animalsk føde, f.eks. regnorme og snegle, tages i betydeligt omfang.

De holder til i skovbryn samt på enge og dyrkede marker, hvor der er skel med buskads eller spredt træbevoksning i nærheden, dog ikke på for tørre lokaliteter. I vinterhalvåret kan de også søge inden døre og er i Danmark ofte registreret i bygninger (huse, stalde, lader m.m.).

I Danmark har Brandmusen en fast bestand på Lolland og Falster, men er i de seneste år fundet flere steder i Midtjylland.

august 2016