foto: Svend Carstensen - mybutterflies.dk

Oversiden er normalt kokssort med brede hvide bånd. Undersiden okkerbrun med hvid bestøvning. De hvide bånd ses også på undersiden.

Danmark er artens nordgrænse og den forekommer på to typer lokaliteter: Fyrreskov med underbevoksning af Kaprifolium eller i blandingsløvskov med enkelte Kaprifolium (F.eks. Roden skov el. Mellemskoven). Arten har brug for varme om foråret, når larverne vokser, hvilket nok er grunden til at de nordligste forekomster er i fyrreskove med Kaprifolium.

Arten er udbredt og hyppig på Lolland, Falster og Møn.


Læs mere på: