I 2005 indgik Søholt og Engestofte godser en aftale med Naturstyrelsen og Naturpark Maribosøerne, om at store dele af skovene i naturparkens område skulle henligge som naturskov.

Dele af skoven overlades til sig selv på naturens egne betingelser. Døde træer bliver liggende på skovbunden og al fornyelse sker uden menneskelig indblanding.

I andre dele foretages plukhugst, dvs. at der stadig foregår fældning af enkelte træer, men ikke af store områder på én gang.