Fredningen blev i 1981 udvidet til at omfatte hele mosen og randområderne på 254 ha. Formålet med fredningen er primært at sikre højmosen for eftertiden, at sikre offentlig adgang til mosen samt at etablere en landskabelig beskyttelseszone omkring lyngen, hvor bebyggelse ikke må finde sted.

Læs mere om Horreby Lyng her.

Mere information: Klik på det aktive område på kortet