Findes på fugtige, kystnære, kalkprægede områder, især strandenge, men er ret sjælden og har de fleste forekomster på øernes sydkyster.

Den findes i det fredede "Frejlev Bøget", hvortil der er offentlig adgang.