De øvrige medlemmer kommer fra:

 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Landbrug
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Friluftsrådet Guldborgsund
 • Sports- og Idrætsråd
 • Naturstyrelsen.

Lederen af Natur i Guldborgsund Kommune er formand.

Der afholdes tre ordinære møder om året. Der kan efter behov indkaldes til ekstraordinære møder. Grønt Råds møder er lukkede. Udtalelser fra det samlede råd og henvendelser til offentlige myndigheder, presse mv. besluttes i møde.
Grønt Råd er et rådgivende forum for Kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune i spørgsmål vedrørende planlægning og administration af natur- og miljøområdet samt Agenda 21 inden for teknik- og miljøområdet.

I denne periode har der været flere væsentlige emner, som Grønt Råd har udtalt sig om:

 • Naturstrategi
 • Kommuneplan
 • Klimaplaner
 • ”Naturkapital” (undersøgelse om biodiversitet)
 • Vandplanindsatser.

Grønt Råd følger desuden kommunens arbejde med projekter som Naturlandet, Bøtøområdet, Horreby Lyng og Natura 2000 og de forskellige brugerråds virke på naturområdet.
Og det har været muligt for DN Guldborgsund at præge udtalelser mv.

Spørgsmål og forslag må meget gerne sendes til DN’s nuværende repræsentant:

Flemming Stenild
tlf.: 21682536
mail: flemming.stenild@gmail.com