DN klager til Naturklagenævnet over planen, der er i strid med mange andre lovbestemmelser.

Naturklagenævnet træffer sin afgørelse, der giver DN ret.

Efterfølgende beslutter kommunen at ombygge den militære mandskabsbygning til turist- og undervisningsmæssige forhold. Det klager DN over, men kommunen får ret til at gennemføre sin beslutning.

Således er sagen afsluttet.