Læs om de fundne planter i vækstsæsonens måneder: marts - april - maj - juni - juli

Klostermosestien går fra Wichmandsvej ved Nysted Fjernvarmeværk og videre langs nordkanten af Nysted byområde til en mose og et lergravsområde øst for byen. Den er en del af "Rundt om Nysted", og på kortet til venstre er den markeret med en blå streg.

Mange af planterne vil have forskelligt udseende fra måned til måned (blomster, blade m.m.). Hvis en plante ikke optræder under den aktuelle måned, findes den måske før eller efter.

Skulle man opdage fejl eller mangler i billeder eller beskrivelser, kan man henvende sig til Erik.Damskier@nypost.dk

Imidlertid må man forstå, at dette er et hjælpeværktøj til almindelige naturelskere, der gerne vil vide lidt mere om det, de ser på deres vej. Specialiserede oplysninger må man lede efter andre steder, f.eks. her:

Fugle og natur - Wikipedia - Danmarks flora