Efter alt at dømme her den stået der siden ca. 1911, hvor ejeren af "Landbogård" lod den plante.

I 2008 blev DNs lokalgruppe i Nysted opmærksom på, at en sådan allé er ret enestående i Danmark. Efter 8 års lejlighedsvise henvendelser, har  kommunen i efteråret 2016 ladet træerne undersøge, ryddet op omkring dem og lavet en plejeplan for træerne.

Indtil videre er sagen altså endt med at kommunen efter 8 års henvendelser har givet DN ret i, at Pære-alléen er værd at gøre en indsats for at bevare.