Ålholm var fra starten i 1200-1300-tallet en borg. Fra omkring 1700 fik anlægget mere karakter af slot D.v.s. at omgivelserne ændrede karakter fra forsvar til fornøjelse.

Efterhånden som det krigeriske formål blev nedtonet, har de senere private ejere forsøgt at skabe mere standsmæssige omgivelser i form af alleer og have- og parkanlæg. Hovedtrækkene i de i erkendbare anlæg er udtænkt af Frederik Christian Raben fra ca. 1795-1814.

De følgende ejere foretog kun små arbejder, men fra ca. 1885 blev der igen foretaget større arbejder af Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau, der i en periode var udenrigsminister. Han fik bl.a. anlagt et større gartneri. Frem til 1980'erne blev der passet nogenlunde på anlægget, men siden er det gået i forfald. Kortet nedenfor og beskrivelsen stammer sandsynligvis fra ca. 1970, og er derfor ikke mere fuldt dækkende.

Efter 1995 er visse dele af stisystemet endda blevet nedlagt, så det i dag er sværere at bevæge sig rundt i området på lovlig vis. Man bør forespørge på godskontoret, inden man begiver sig ind på det angivelige parkområde.

Se et kort og en plantefortegnelse over parkområdets træer

september 2014