2015

  • 20/5 Forespørgsel til kommunen og Naturstyrelsen.
  • 21/5: Telefonisk henvendelse fra kommunen. som ejer arealet. Nysted Camping har de seneste år fået - på mail - tilladelse til at bruge strandarealet i nærmere angivne spidsbelastningstidspunkter. Der er ikke meddelt landzonetilladelse og der er ikke søgt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Kommunen har overfor Nysted Camping præciseret, at der ikke kan blive tale om en permanent ordning.
  • 26/5: Naturstyrelsen meddeler at der ikke er meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der er nu oprettet sag på forholdet. Naturstyrelsen anmoder om kortskitser over området.
  • 28/5: Sendt kortskitser til Naturstyrelsen.
  • 6/8: Spurgt til sagen.
  • 27/8: Svar fra Naturstyrelsen. På grund af stor mængde sager til behandling, er der endnu ikke truffet afgørelse.
  • 20/11: Rykket.

2016

  • 28/4: Svar fra Kystdirektoratet. DN fik medhold.
  • 20/5: Nysted Camping, der har anket sagen, anmoder om møde med henblik på at drøfte en løsning, alle parter kan acceptere.
  • 8/6: Møde på Skansen med Nysted Camping og kommunen.