2014

  • 8/5: Henvendelse sendt til Naturstyrelsen
  • 8/5: Kvittering for modtagelse
  • 29/8: Anmodning om aktindsigt.
  • 3/9: Svar på aktindsigt. Der er intet sket.

2015

  • 1/3: Rykket Naturstyrelsen
  • 12/3: Svar fra Naturstyrelsen: Kystdirektoratet er i øjeblikket i gang med at få afklaret, om der er afgørende forhold vedrørende beskyttelse af kulturarv, der skal inddrages i vurderingen af, om der kan gives dispensation til etablering af kystbeskyttelse det pågældende sted. Naturstyrelsen afventer ligeledes resultatet af denne afklaring forud for en afgørelse i sagen.
  • 23/8. Rykker.

2016

  • 5/4: Svar fra Kystdirektoratet. Der arbejdes på sagen!

Se et aktiv kort over området.