• op til 100 cm
 • langs grøfter og i kanten af moser og søer
 • almindelig 
 • blomstrer juli-august
 • op til 50 cm
 • kan bruges som krydderi i snaps
 • vokser på enge og langs veje og stier
 • almindelig
 • blomstrer juli-september
 • op til 90 cm
 • vokser i hegn og skove
 • almindelig
 • blomstrer juli-august
 • op til 150 cm
 • vokser på fugtig bund 
 • almindelig
 • blomstrer juli-september
 • op til 100 cm
 • har været brugt til garnfarvning og medicinske formål
 • vokser langs veje og hegn
 • almindelig
 • blomstrer juli-september
 • op til 25 cm
 • vokser overalt på lysåbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juli-september
 • op til 30 cm
 • vokser på enge og langs vej og sti
 • almindelig
 • blomstrer juli-september
 • op til 150 cm
 • som regel to-årig
 • langs veje og stier og på tørre marker
 • almindelig på Lolland
 • blomstrer juli-august
 • op til 80 cm
 • ret små blomster
 • vokser langs veje og stier
 • almindelig
 • blomstrer juli-august
 • op til 100 cm
 • oftest 2-årig
 • vokser langs veje og stier og på tørre steder
 • almindelig
 • blomstrer juli-august
 • op til 80 cm
 • har været dyrket til bl.a. kaffeerstatning
 • blomsterne kan også være hvide
 • på marker og langs vej og stier
 • almindelig
 • blomstrer juli-september
 • op til 120 cm
 • kendt ukrudtsplante
 • marker, strande m.m.
 • blomstrer juli-august
 • op til 150 cm
 • regnes som en invasiv art
 • vokser i hegn og på åbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juli-september