• op til 8 m busk eller træ
 • blomster frugter er spiselige
 • vokser i hegn og skovbryn
 • almindelig
 • blomster i juni
 • op til 3 m
 • frugterne er spiselige
 • vokser i markskel, hegn og skovbryn
 • almindelig
 • blomster juni
 • op til 100 cm
 • vokser i eller tæt på vand
 • almindelig
 • blomstrer juni
 • op til 30 cm
 • har været anvendt som lægeurt
 • vokser i hegn, skov og haver
 • almindelig
 • blomstrer i juni-august
 • op til 100 cm
 • vokser i hegn og skove
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • busk eller træ op til 6 m
 • farverigt eftersårløv og frugter
 • planten er giftig
 • vokser i hegn og skovbryn
 • almindelig
 • blomstrer maj-juni
 • op til 100 cm
 • planten er giftig
 • vokser i skove og hegn
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 120 cm
 • stænglen holder sig fast i andre planter med en mængde ru burrehår
 • navnene hentyder til frugterne, der også kan hæfte ved hjælp af burrehår
 • vokser på lysåbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 100 cm
 • bladene er spiselige
 • vokser i markskel og på græsmarker
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 150 cm
 • vokser på enge og i markskel
 • almindelig
 • blomstrer juni-august

Almindelig / grønblomstret  bjørneklo (Herácleum sphondýlium

 • op til 2 m
 • planten må ikke forveksles med kæmpe-bjørneklo
 • den har kun lavt indhold af de farlige stoffer
 • og er ikke invasiv
 • vokser i enge, vejkanter, tørre moser, lysåbne skove og krat
 • blomstrer juni-juli

Fin kløver eller ?? (Trifólium dúbium eller ??)

 •  opret
 • svære at skelne fra Gul kløver og Humlesneglebælg
 • vokser på græsplæner, marker, overdrev, skrænter og ruderater
 • almindelig
 • blomstrer maj-september
 • op til 70 cm, mest liggende stængler
 • meget små blomster
 • vokser på lysåbne steder, tør græsvegetation, overdrev, skråninger, langs veje og i lysåbne krat.
 • almindelig
 • blomstrer juni-august  
 • op til 100 cm stængler, der klatrer ved hjælp af andre planter
 • vokser i krat  og langs hegn og veje
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • 30 cm
 • hele planten indeholder giftig, hvid mælkesaft
 • vokser i haver og i kanten af dyrkede marker
 • almindelig
 • blomstrer juni- oktober
 • op til 50 cm
 • vokser i løvskove og langs kanten af agerjord
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 120 cm
 • har været brugt som lægeurt og til snapsekrydring
 • vokser på marker og langs veje og hegn
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • krybende plante hvis stængler slår rod hele vejen frem
 • vokser på grøftekanter og andre fugtige steder
 • har også været brugt som hængeplante i altankasser o.l.
 • almindelig
 • blomstrer juni-juli
 • op til 2 m let slyngende halvbusk
 • hele planten er giftig
 • vokser på let fugtige steder
 • almindelig
 • blomstrer juni-juli

Hvid snerre (gálium mollúgo)

 • op til 80 cm
 • vokser i hegn og langs veje
 • almindelig
 • blomstrer juni-august

Vild gulerod (dáucus caróta)

 • op til 80 cm
 • 2-årig plante
 • vokser langs vej på lysåbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 2 m
 • vokser på åbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 2 m høj urt
 • bladene er spiselige
 • og stænglerne kan bruges til tøjfabrikation (netteldug)
 • vokser på alle næringsrige jorder
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 60 cm
 • brugbar som læge- og farveurt
 • vokser i vejkanter og på mark og eng
 • almindelig
 • blomstrer juni-november
 • op til 30 cm
 • har været i brug som lægeplante
 • vokser på stier og i vejkanter
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 30 cm
 • dyrkes som foder- og gødningsplante
 • vokser på åbne steder
 • almindelig
 • blomstrer i juni-september
 • op til 2 m
 • planten er dødeligt giftig
 • kan forveksles med flere spiselige skærmplanter som kørvel og sødskærm
 • findes en del ved kyster i Østdanmark, ellers ikke almindelig
 • blomstrer juni-juli
 • op til 60 cm
 • små spiselige løg
 • vokser langs hegn og skel og i lyse love
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 80 cm
 • vokser i eller tæt på vand
 • almindelig
 • kær-padderok sætter sporer i august
 • lav klatrende busk med op til 3 m lange grene
 • holder fast i andre planter med en stor mængde torne
 • små sorte spiselige bær ligner (dårlige) brombær
 • almindelig
 • blomstrer juni
 • op til 3 m lange kraftige grene
 • med mange torne, der holder fast i andre planter
 • store sorte velsmagnede bær i august
 • vokser i hegn og skovbryn
 • almindelig
 • blomstrer juni
 • op til 2 m
 • denne vilde pastinak er ikke spiselig og er svagt giftig
 • denne vilde form betragtes som invasiv
 • langs veje, hegn, markskel og skovbryn
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 4 m
 • planten er giftig for mennesker ved berøring
 • planten er invasiv og skal bekæmpelse er påbudt ved lov
 • vokser på alle steder med lys nok
 • almindelig
 • blomstring juni-juli
 • op til 100 cm
 • flerårig læge- og krydderurt
 • vokser på åbne arealer i vejkanter og overdrev m.m.
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 100 cm
 • planten lugter grimt ved berøring
 • vokser i skove og langs hegn
 • almindelig
 • blomstrer juni-august
 • op til 70 cm
 • spiselig og anvendelig som dyrefoder
 • vokser langs marker og veje og på tangvolde langs kysten.
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 30 cm
 • hele planten indeholder giftig, hvid mælkesaft
 • vokser i haver, men også ruderater og i kanten af dyrkede marker
 • akmindelig
 • blomstrer maj-oktober
 • op til 100 cm
 • findes mest i kornmarkers udkant
 • almindelig
 • blomstrer juni-juli
 • op til 100 cm
 • har været brugt som smagstilsætning til mjød og andre drikke
 • på fugtige lysåbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juni-juli
 • op til 75 cm slyngende stængler
 • hidsigt ukrudt
 • vokser stort set overalt
 • almindelig
 • blomstrer juni-september
 • op til 100 cm
 • planten er spiselig
 • vokser på alle lysåbne steder
 • almindelig
 • blomstrer juni-august