• op til 20 m højt træ
 • let kendelig på vandrette bånd på stammen
 • vokser i skove og hegn
 • veddet kan anvendes som møbeltræ
 • almindelig
 • blomstrer i april-maj
 • 2-4 m busk
 • vokser på fugtige steder
 • almindelig
 • blomstrer april-maj før løvspring
 • 30-60 cm
 • bladene ender med slyngtråde
 • vokser i skove og krat
 • almindelig
 • blomstrer maj-juli
 • 50-120 cm
 • vokser langs veje og marker
 • almindelig
 • blomstrer maj-juli
 • op til 35 m højt træ
 • vokser på fugtig grund i skove
 • veddet er meget brugbart til redskaber og møbler
 • bestanden lider i øjeblikket stærkt under svampesygdommen asketoptørre, der dræber træerne
 • almindelig
 • blomstrer april-maj før løvspring
 • 20-50 cm
 • vokser på enge og marker, og langs veje
 • almindelig
 • planten er giftig
 • kaldes også Smørblomst
 • blomstrer maj-juli
 • op til 25 m højt træ
 • vokser i skove og langs veje
 • almindeligt
 • blomstrer i maj før løvspring
 •  30 cm over vandet
 • planten har intet rodfæste, men flyder i vandet
 • vokser i stillestående vand (grøfter og vandhuller)
 • almindelig
 • blomstrer maj-juni
 • 10-30 cm
 • vokser i skove og hegn
 • almindelig
 • blomstrer maj-juni
 • 10-40 cm
 • vokser på mark, eng og langs veje
 • almindelig
 • blomstrer maj-juli
 • op til 120 cm
 • blade og frø er spiselige, men planten kan let forveksles med andre giftige skærmplanter
 • langs skovbryn og markskel
 • almindelig
 • blomstrer maj-juni
 • 40-100 cm
 • spontan krydsning mellem lægekulsukker og rubladet kulsukker
 • vokser langs stier og vandløb
 • almindelig
 • blomstrer maj-august
 • op til 8 m høj busk
 • grenene har stive grentorne
 • almindelig
 • vokser på skrænter og i hegn og skovbryn
 • blomstrer maj-juni
 • 15-45 cm
 • vokser langs grøfter og på enge
 • almindelig
 • blomstrer maj-juni
 • 30-60 cm
 • minder om raps
 • almindelig
 • vokser langs marker og veje
 • blomstrer maj-juni
 • op til 35 m højt træ
 • vokser på fugtig grund i skove
 • veddet er meget brugbart til redskaber og møbler
 • bestanden lider i øjeblikket stærkt under svampesygdommen asketoptørre, der dræber træerne
 • almindelig
 • blomstrer april-maj før løvspring
 • 10-30 cm
 • vokser på enge og langs veje og hegn
 • almindelig
 • blomstrer maj-september
 • 25-45 cm
 • vokser på tør jord i vejkanter og hegn
 • almindelig
 • blomstrer maj-august
 • 30-40 cm
 • løgplante med græsformede blade
 • forvildet fra haver
 • findes også med hvide blomster
 • findes hist og her
 • blomstrer maj-juni
 • blomsterstilken hæver sig op til 5 cm over vandet
 • planten har intet rodfæste, men flyder i vandet
 • den kan danne meget lange undersøiske stængler
 • vokser i stillestående vand (grøfter og vandhuller)
 • almindelig
 • blomstrer maj-juni

Dunet gedeblad (Lonicéra xylostéum)

 • op til 5 m
 • løvfældende busk
 • vokser i skove og krat
 • almindelig i Østdanmark
 • blomstrer i maj-juni
 • træ på op til 30 m
 • bladene springer ud omkring 1. maj
 • som fritstående danner det en bred let kegleformet krone
 • det sætter nogle år mange frugter (agern) andre år få eller ingen