• 5-10 cm
 • bladene danner en roset, hvorfra blomsten vokser
 • blomsterne hvide eller rødlige
 • almindelig på alle lysåbne arealer
 • blomstrer hele året i frostfrie perioder
 • op til 30 m højt træ
 • blomstrer marts april
 • med hængende hanrakler
 • og mindre hunblomster
 • bladene springer ud senere
 • langs veje, i markskel og parker
 • 5-10 cm
 • kan danne store blomstrende tæpper
 • almindelig på al muldbund
 • blomstrer marts-april
 • findes også med hvide blomster
 • nedliggende stængler 10-30 cm
 • små takkede blade
 • almindelig i haver og marker
 • blomstrer marts-maj og igen august-oktober 
 • 5-30 cm
 • bladene danner en roset hvorfra blomsten vokser
 • almindelig over det meste af jorden
 • blomstrer maj-juni,
 • men enkelte blomster ses hele året i frostfrie perioder
 • bladene er spiselige
 • 10-25 cm
 • hårløse stængler med blade og endestillede blomster
 • meget almindelig i på fugtig muldbund.
 • visner helt bort i slutningen af maj
 • blomstrer marts-maj
 • ca. 20 cm
 • flerårig løgplante, med græsagtige blade
 • forvildet fra havedyrkning
 • almindelig i bynære omgivelser
 • blomstrer marts-april
 • findes også med hvide blomster
 • 10-30 cm
 • løgplante med et græslignede blad
 • almindelig i skove og krat
 • blomstrer marts-maj
 • 15-40 cm (blomster)
 • bladene op til 50 cm i diameter
 • vokser langs grøfter og veje
 • blomsterne kommer før bladene
 • nogle steder er bestanden så tæt at de store blade forhindrer anden plantevækst
 • almindelig nogle steder i landet (bl.a. på Lolland)
 • blomstrer marts-april
 • 15-30 cm
 • takkede, hjerteformede blade
 • røde blomster (krumt kronrør)
 • almindelig ukrudtsplante
 • blomstrer marts-oktober
 • 100-300 cm
 • plante af græsfamilien
 • almindelig over hele jorden
 • vokser ved eller i vand,
 • men findes også på tør jord tæt på vand
 • blomstrer august-september,
 • men de tørre blomsterstande kan ses til hen på foråret