Fra Væggerløse er der en vid og uforstyrret udsigt over store dele af Sydfalster og Sydøstlolland. Det er denne udsigt, der er sikret i fredningen fra 1956.

Den anden fredning gjaldt en elmeallé mellem landsbyen på bakketoppen og den lokale station nedfor bakken på banelinjen mellem Nykøbing og Gedser. Denne fredning har naturen desværre overflødiggjort, idet alle elmetræerne er døde i elmesyge-epidemien.

På trods af opfordringer, er det ikke lykkedes at få etableret en erstatning med f.eks. lindetræer.

Mere information: Klik på det aktive område på kortet