Ø. Ulslev gadekær

Fredningen er tinglyst på grunden og skulle sikre, at fremtidige lodsejere opretholdt status quo. Men det er ikke sket, og de forskellige tilsynsmyndigheder, senest Guldborgsund Kommune, har ikke reageret.

2015

  • 30/8: Henvendelse til kommunen.
  • 6/11: Drøftet på koordinationsmøde med kommunen, som har hyret en konsulent til at se på sagen.

2016