Det har Guldborgsund kommune erkendt og tildels rettet op på, men på trods af 5 års konstant opmærksomhed, forespørgsler og klager er det ikke lykkedes at genskabe retmæssige forhold.

2011

 • 25/10: Forespørgsel indsendt til kommunen
 • 19/11: Rykket for svar
 • 21/11: Svar fra kommunen
 • 21/11: – ny rykker for konkret svar s.d.
 • 22/11: Svar herpå. Afventer vandsyn medio dec.

2012

 • 5/1: Anmodning genfremsendt
 • 11/1: Svar fra kommunen: Redegørelse snarest.
 • 29/2: Ny forespørgsel
 • 9/3: Henvendelse til Teknik og Miljøudvalgets formand
 • 9/3: Svar kommer efter 13/3
 • 14/3: Svar gives efter 17/4
 • 16/3: mail fra kommunen: Foreløbig registrering tilsendes – yderligere redegørelse efter 17/4
 • 17/4: Svar med bilagsmat.
 • 20/4: DNs kommentarer og spørgsmål hertil
 • 10/5: Møde med forvaltningen.

2013

 • 4/3: Møde med kommunen: Der er lavet aftale med entreprenør. Laves her til foråret. Der er en liste på 16-17 steder. Kommunen betaler.
 • 3/7: Kommunen foreslår, at DN accepterer, at arbejdet udføres omkring 20/8 2013.
 • 15/7: Kommunen gentager forslaget, da sagsbehandleren nu er taget på ferie.

2014

 • 6/2: rykker kommunen.
 • 20/5: Efter talrige rykkere er opmålingerne modtaget. Opmålingerne viser at bunden stadig ligger lavere end regulativet.
 • sept: Ny udlægning af grus. Denne gang også uden at nå op til regulativmæssig bund.
 • 2015
 • 23/4: Opmåling trækker ud, men modtages 23/4. Også denne viser en for lav bund.
 • 5/5: Sagen indbragt for Tilsynet.
 • 4/12: Tilsynet beder kommunen om en redegørelse.

2016

 • 17/2: Kommunen redegør overfor Tilsynet.
 • 27/2: DN sender bemærkninger til kommunens redegørelse.
 • 30/5: Tilsynet har sendt sagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Man beder om en afgørelse af, om regulativmæssig tilstand er genoprettet. Natur- og Miljøklagenævnet afviser sagen, da der ikke se at være truffet en afgørelse, der kan klages over.
 • 10/10: DN anmoder Statsforvaltningen (Tilsynet) om at genoptage behandlingen af sagen.
 • 25/10: 2016 Statsforvaltningen (Tilsynet) afviser at rejse tilsynssag. Begrundelse: Ud fra de foreliggende oplysninger finder man ikke grundlag for at antage, at GK har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. Man har herunder lagt vægt på, at den fremtidige vandløbsregulering fremgår af en underskrevet vandsynsprotokol mellem GK og Banedanmark og at vandløbsreguleringen efter det oplyste er planlagt gennemført ved udvidelse af jernbanebroer fra 2017.